Profil společnosti

Akreditovaná zkušebna EropeanCoatings Laboratory, spol. s.r.o. byla založena v roce 2015. Zabýváse testováním nátěrových hmot a nátěrových systémů. Pomocívlastních zdrojů nabízí přesné hodnocení vlastnostípovrchových úprav a přizpůsobení zkušebních metod vašimpodmínkám. Staví na znalostech a zkušenostech svých zaměstnanců,kteří otevřeným přístupem přispívají k rychlosti vyřízenípožadavků klientů. Disponuje vlastní akreditovanou laboratoří.V rámci akreditovaných zkoušek je oprávněna vydávatakreditované protokoly. Služby laboratoře jsou poskytovány zejména výrobním firmám z oblasti kolejové dopravy, ocelových konstrukcí a strojírenství.