Zkušebna ceník

Ceník akreditovaných zkoušek

Stanovení odolnosti v umělých atmosférách – odolnost v solné mlze ČSN EN ISO 9227 NSS/AASS, ČSN EN ISO 11997 cyklus B, PV 1210, ASTM B117 7.000,-
(cena je pro 240h trvání testu, pro 3-5 vzorků o rozměrech cca 150x100x1mm)
Stanovení odolnosti v umělých atmosférách – odolnost proti vlhkosti ČSN EN ISO 6270-2 7.600,-
Vyhodnocení poškození povlaků ČSN EN ISO 4628-1,2,3,4,5,8 1.000,-
Stanovení přilnavosti - mřížková zkouška ČSN EN ISO 2409 800,-
Stanovení přilnavosti - odtrhová zkouška ČSN EN ISO 4624 1.600,-
Stanovení zrcadlového lesku nátěrů 20º, 60º a 85º ČSN ISO 2813 1.200,-
Stanovení tloušťky nátěrů - magnetická metoda ČSN ISO 2178, 2808, 7C, 1.200,-
Kolorometrické stanovení barevných rozdílů ISO 7724-1, 2, 3 800,-
Stanovení odolnosti pod UV lampami
ČSN EN ISO 16474-1,3, ČSN EN ISO 13523-10, ASTM G154-16
27.600,-
Stanovení chemické odolnosti
ČSN EN ISO 2812-1
4.000,-
Administrativní práce (hodinová sazba) 800,-
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny jsou pouze orientační. Výslednou cenu určuje velikost a náročnost zakázky, konzultace se zákazníkem.

Ceník neakreditovaných zkoušek

Stanovení tvrdosti:
Buchholzova vrypován zkouška ČSN EN ISO 2815 400,-
Mechanická odolnost:
Zkouška rychlou deformací (odolnost proti úderu) ČSN EN ISO 6272-1 400,-
Zkouška ohybem (na válcovém trnu) ČSN EN ISO 1519 400,-
Zkouška ohybem (na kónickém trnu) ČSN EN ISO 6860 400,-
Zkouška hloubením ČSN EN ISO 1520 400,-
Stanovení tvrdosti nátěrů tlumením kyvadla ČSN EN ISO 15221.400,-
Hodnocení podkladu:
Určení profilu povrchu páskou metodou repliky ČSN EN ISO 8503-5, 1, 2
Určení profilu digitálním profiloměrem ASTM D 4417-B, ISO 3274
Stanovení vlastností kapalných nh:
Stanovení hustoty - Pyknometrická metoda
ČSN EN ISO 2811-1
Stanovení hustoty - Metoda ponořeného tělesa
ČSN EN ISO 2811-2
Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky
ČSN EN ISO 2431
Stanovení jemnosti tření
ČSN EN ISO 1524
Stanovení obsahu netěkavých látek
ČSN EN ISO 3219
Stanovení doby zasychání ČSN EN ISO 9117-3, 52.700,-

Stanovení dalších vlastností:
Stanovení přelakovatelnosti
Stanovení UV odolnosti nátěru
Hodnocení vzhledu

Další služby

Fourierova transformační infračervená spektroskopie – porovnání složení nh
Příprava mokrých vzorků NH
Specifické testování dle požadavků zákazníka