Zkušebna ceník

Ceník akreditovaných zkoušek

Stanovení odolnosti v umělých atmosférách – odolnost v solné mlze   ČSN EN ISO 9227 NSS/AASS, ČSN EN ISO 11997 cyklus B, PV 1210, ASTM B117  7.000,-
(cena je pro 240h trvání testu, pro 3-5 vzorků o rozměrech cca 150x100x1mm)
Stanovení odolnosti v umělých atmosférách – odolnost proti vlhkosti   ČSN EN ISO 6270-2 7.600,-
Vyhodnocení poškození povlaků   ČSN EN ISO 4628-1,2,3,4,5,8    1.000,-
Stanovení přilnavosti - mřížková zkouška   ČSN EN ISO 2409    800,-
Stanovení přilnavosti - odtrhová zkouška   ČSN EN ISO 4624 1.600,-
Stanovení zrcadlového lesku nátěrů 20º, 60º a 85º   ČSN ISO 2813 1.200,-
Stanovení tloušťky nátěrů  - magnetická metoda   ČSN ISO 2178, 2808, 7C, 1.200,-
Kolorometrické stanovení barevných rozdílů   ISO 7724-1, 2, 3    800,-
Stanovení odolnosti pod UV lampami
 ČSN EN ISO 16474-1,3, ČSN EN ISO 13523-10, ASTM G154-16
27.600,-
Stanovení chemické odolnosti
 ČSN EN ISO 2812-1
4.000,-
Administrativní práce (hodinová sazba)  800,-
  
Ceny jsou uvedeny bez DPH.  
Ceny jsou pouze orientační. Výslednou cenu určuje velikost a náročnost zakázky, konzultace se zákazníkem.      

Ceník neakreditovaných zkoušek

Stanovení tvrdosti:
Buchholzova vrypován zkouška ČSN EN ISO 2815   400,-   
 
Mechanická odolnost:
Zkouška rychlou deformací (odolnost proti úderu)    ČSN EN ISO 6272-1   400,-
Zkouška ohybem (na válcovém trnu)    ČSN EN ISO 1519   400,-
Zkouška ohybem (na kónickém trnu)    ČSN EN ISO 6860   400,-
Zkouška hloubením   ČSN EN ISO 1520   400,-
 Stanovení tvrdosti nátěrů tlumením kyvadla   ČSN EN ISO 1522 1.400,-
Hodnocení podkladu:
Určení profilu povrchu páskou metodou repliky    ČSN EN ISO 8503-5, 1, 2
Určení profilu digitálním profiloměrem    ASTM D 4417-B, ISO 3274    
Stanovení vlastností kapalných nh:
Stanovení hustoty - Pyknometrická metoda 
ČSN EN ISO 2811-1
Stanovení hustoty - Metoda ponořeného tělesa 
ČSN EN ISO 2811-2
Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky
ČSN EN ISO 2431
Stanovení jemnosti tření
ČSN EN ISO 1524
Stanovení obsahu netěkavých látek
ČSN EN ISO 3219
Stanovení doby zasychání ČSN EN ISO 9117-3, 52.700,-

 
Stanovení dalších vlastností:
Stanovení přelakovatelnosti
 Stanovení UV odolnosti nátěru
Hodnocení vzhledu

Další služby

Fourierova transformační infračervená spektroskopie – porovnání složení nh
Příprava mokrých vzorků NH
Specifické testování dle požadavků zákazníkaFatal error: Uncaught Error: Call to undefined function curl_setopt_array() in /media/DataGalactica/data/web/eucl.cz/www/core/classes/_new/Piwik/PiwikTracker.php:946 Stack trace: #0 /media/DataGalactica/data/web/eucl.cz/www/core/classes/_new/Piwik/PiwikTracker.php(353): PiwikTracker->sendRequest('http://eucl.cz/...') #1 /media/DataGalactica/data/web/eucl.cz/www/core/classes/_new/Piwik/Piwik.class.php(142): PiwikTracker->doTrackPageView('') #2 /media/DataGalactica/data/web/eucl.cz/www/core/classes/_new/Piwik/Piwik.class.php(101): TPiwik->track() #3 /media/DataGalactica/data/web/eucl.cz/www/core/classes/_new/Event/Events.class.php(561) : eval()'d code(3): TPiwik->onShutdown() #4 /media/DataGalactica/data/web/eucl.cz/www/core/classes/_new/Event/Events.class.php(749): event_onShutdown_aadb4b78_2bea_4b57_903b_709b939f0390('...', NULL) #5 /media/DataGalactica/data/web/eucl.cz/www/core/classes/_new/Core/show.php(1103): TEvents->runEvents('onShutdown', Array, 'html') #6 /media/DataGalactica/data/web/eucl.cz/www/cor in /media/DataGalactica/data/web/eucl.cz/www/core/classes/_new/Piwik/PiwikTracker.php on line 946